Banners

   کمينه

Enter Title

   کمينه

گواهی اشتغال به تحصیل

 

حداقل زمان لازم جهت صدور گواهی یک روز کاری می باشد. دانشجویان محترم صرفا روزهای دوشنبه و چهارشنبه جهت دریافت گواهی خود به دبیرخانه مرکز مراجعه نمایند.
گواهی برای دانشجویانی که به دانشگاه بدهکار نباشند صادر می شود.
 
در صورت رعایت نکردن موارد زیر به درخواست شما رسیدگی نمی شود:
*برای ورود اطلاعات فقط از فونت فارسی استفاده نمایید.
*برای وارد کردن تاریخ تولد خود بر روی "تقویم" کلیک نمایید و سال و ماه و روز تولد خود را انتخاب نمایید.
*سال ورود به دانشگاه را بدون روز و ماه وارد نمایید.به عنوان مثال 1389

Form and List

   کمينه
نام و نام خانوادگی: *
نام پدر: *
شماره شناسنامه: *
شماره ملی: *
محل صدور شناسنامه: *
تاریخ تولد: * تقويم
سال ورود به دانشگاه: *
شماره دانشجویی: *
مقطع تحصیلی: *
رشته تحصیلی: *
گواهی جهت ارائه به: *
كد امنيتی:
CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فیلد زیر وارد نمایید.
* required