Banners

   کمينه

Enter Title

   کمينه

معرفی نامه

 

معرفی نامه صرفا برای دانشجویانی که از قبل اسامی آنها توسط مدیر گروه یا مدرس به آموزش اعلام شده است صادر می گردد.
برای دریافت معرفی نامه خود روزهای دوشنبه و چهارشنبه به دبیرخانه مرکز مراجعه نمایید.
* لطفا فقط از فونت فارسی برای وارد کردن اطلاعات استفاده نمایید.

Form and List

   کمينه
معرفی به: *
جهت انجام پروژه درس: *
رشته تحصیلی: *
نام و نام خانوادگی دانشجویان: *
كد امنيتی:
CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فیلد زیر وارد نمایید.
* required