Banners

   کمينه

Enter Title

   کمينه

مراحل اخذ معرفی به استاد:

 

در صورتی که دانشجو تمام دروس را گذرانده باشد و تمام نمرات نیز در سیستم ثبت

 

شده باشد چنانچه تنها یک درس باقیمانده داشته باشد باید مراحل زیر را دنبال نماید:

 

 

1)ابتدا فرم های خام معرفی به استاد را در 4 نسخه از طریق پرتل مرکز به

 

نشانی www.uastgdksh.ac.ir منوی امور آموزشی و یا از طریق کافی نت مرکز جنب

 

سالن تربیت بدنی دریافت و توسط دانشجو امضاء شود.

 

 

2)فرم های معرفی به استاد را به آموزش ترمی یا پودمان واقع در طبقه همکف تحویل

 

و توسط کارشناس مربوط بررسی و در زمان اعلام شده توسط کارشناس امضاء و

 

تایید می شود.

 

 

3)سپس به مدیر محترم گروه واقع در طبقه اول مراجعه ومدرس مربوط

 

مشخص وتوسط مدیر گروه امضاء وتایید می شود.

 

 

4)سپس به دایره امتحانات واقع در طبقه دوم مرجعه و با مدرس مربوط هماهگ خواهد

 

شد.

 

کلیه امتحانات مربوط به معرفی به استاد ترمی و پودمان تنها در فرجه های زمانی ذیل

 

 قابل انجام می باشد:

 

نیمسال اول:

 

نیمسال دوم:

 

نیمسال تابستان: 

 

 

برای مشاهده فرم معرفی به استاد اینجا کلیک کنید.