مطلب جدید

کارگاه آموزشی کار با سامانه و رفع مشکلات و ابهامات دانشجویان روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه در سالن علامه طباطبایی برگزار شد.

این کارگاه با توجه به درخواست دانشجویان برگزار و در آن کارشناسان مالی ،فرهنگی و آموزشی نکاتی را متذکر شدند.

آقای غلامی کارشناس مالی با اشاره به مشکلات پیش آمده از ترم قبل نکاتی را در رابطه با شهریه علی الحساب ترم آینده اشاره نمودند،همچنین به وام ۳ میلیونی که به همت رییس مرکز صرفا برای دانشجویان ورودی جدید تهیه شد،اشاره نمود.

در ادامه آقای کیافر کارشناس فرهنگی_دانشجویی مرکز به ایراد سخنرانی پرداخت، وی به معرفی سامانه تغذیه_ سامانه پرداخت حق بیمه و کارت دانشجویی و سامانه صندوق رفاه پرداخت،ایشان به مراحل دریافت و شرایط وام دانشجویی اشاره ای نمود.

در پایان مراسم کارشناس آموزش خانم ریحانی به توضیح منوهای مربوط به سامانه دانشجویان پرداخت سپس اشاره ای به روند انتخاب واحد و قوانین مربوط به مشروطی _ دروس کارورزی _ معرفی استاد _ عدم مراجعه _ رتبه بندی و تمامی قواتین اموزشی نمود. ایشان چارت درسی دانشجویی را معرفی و توضیحات اجمالی و نکات مهم آن را به دانشجویان یادآور شد. در نهایت با پرسش و پاسخ دانشجویی جلسه به پایان رسید.

منتشر شده در بخش: اخبار
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |