مطلب جدید

مراسم بزرگداشت روز مهندس و خواجه نصیرالدین طوسی روز  شنبه در محل سالن علامه طباطبائی برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در روز شنبه مورخ 5 اسفند96 توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی با همکاری  انجمن علمی عمران در سالن علامه طباطبائی برگزار گردید .

در این مراسم که با حضور ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی جناب آقای دکتر رادملکشاهی ، دکتر شرفی عضو هیات علمی دانشگاه رازی و اعضاء هیات مدیره سازمان نظام مهندسی برگزار شد  دکتر جلیلی سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی ضمن  خیرمقدم به حضار از اهداف بلند مدت مرکز و برنامه ریزی های صورت گرفته برای مرکز سخن به میان آوردند وافزود: این گونه مراسم به منزله موتور محرکه دانشجو جهت ورود به بازار کار می باشدو بایستی اینگونه مراسم بایستی  بیشتر در مراکز علمی  برگزار گردد.

در ادامه مراسم  دکتر شرفی عضو هیات علمی دانشگاه رازی و اعضاء هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به  ایراد سخنرانی پرداختند. وی با اشاره به ویژگی های مهندس و تعهدات آن در زمان اجرای کار، مهم ترین عامل در یک مهندس موفق تفکر رو به رشد در زمینه کار و تمرکز بر هر چه بهتر اجرا نمودن کار دانست.

 پس از سخنرانی دکتر شرفی، صندلی داغ با حضور دکتر توانا مدرس رشته عمران و مدیرگروه موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی برگزار گردید که تنوع خاصی به مراسم داد و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

این مراسم در روز شنبه 5 اسفندماه به همت گروه عمران مرکز در سالن علامه طباطبائی برگزار گردید.

 

منتشر شده در بخش: اخبار
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |