مطلب جدید

به استحضار می رساند سرفصل دروس کلیه رشته های مرکز اعم از کاردانی و کارشناسی دوره ترمی که به تایید مدیرگروه و واحد آموزش رسیده است در ذیل قرار داده شده است دانشجویان می توانند برای دانلود روی عنوان رشته خود کلیک نمایند.

 

مقطع کاردانی فنی:

مقطع کاردانی حرفه ای:

مقطع کارشناسی حرفه ای:

مقطع مهندسی فناوری:

 

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |