مطلب جدید

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز میرساند جهت حضور در جلسه امتحان مراحل زیر را به تریتب انجام دهید:

ü    مراجعه به سامانه سما و پرینت برنامه هفتگی

ü    مراجعه به امور مالی

ü    مراجعه به امور فرهنگی (جهت پرداخت حق بیمه)

ü    حضور در حوزه امتحانی یک ساعت قبل از امتحان

ü    مطالعه دقیق فایل پیوست و اطلاع از محل آزمون

دانشجویان عزیز به نکات بسیار مهم زیر توجه نمایید:

·       به هیچ وجه تا اطلاع ثانوی هیچ پرداختی از طریق سامانه انجام ندهید و جهت اعلام بدهی و مهر برگه برنامه هفتگی 13 و 14 دی ماه به واحد مالی و سپس واحد فرهنگی مراجعه نمایید.

·       فایل پیوست مربوط به محل برگزاری آزمون است لذا خواهشمندیم با توجه به روزو ساعت امتحان و مشاهده دقیق درس و مدرس از کلاس خود مطلع شوید.

·       با توجه به مشکلات سامانه امکان ثبت شماره صندلی و کارت ورود به جلسه وجود ندارد لذا خواهشمندیم پس از مشاهده کلاس مربوط به هر امتحان در محل حضور یافته و به دلخواه صندلی خود را انتخاب نمایید.

 

جهت دانلود فایل راهنمای امتحانات و شماره کلاس کلیک نمایید

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |