Enter Title

   کمينه

 

1-     آیین نامه نظام آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی (دانلود فایل)

 

2-    آیین نامه تجمیع دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی (دانلود فایل)